Geschäftsnummer09.0856
GeschäftstypAusgabenbericht
TitelAusgabenbericht betreffend Anschaffung zusätzlicher Verkehrsüberwachungsanlagen
Beginn03.06.2009
Status Abgeschlossen
Departement6 JSD

Dokumente

DokumentnummerDatumTitel
09.0856.0103.06.2009Ausgabenbericht des RR

Vorgänge

BeschlussnummerSitzung vomProtokollvermerkAbstimmungAudio
09/37/2.27G09.09.2009Überweisung an UVEK
09/42/10G14.10.2009Zustimmung